Впровадження систем бухгалтерського обліку та управління персоналом

masterbukh

Програмний продукт для ведення бухгалтерського обліку
на підприємствах малого та середнього бізнесу.
Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

Функціональні можливості

 • ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизоване оброблення банківської виписки;
 • ведення оборотної відомості;
 • погодження та проведення електронних платежів;
 • експорт платіжних доручень через зв’язок із системами «Клієнт — Банк»;
 • оперативний облік операцій з кредитними засобами й операції з векселями.
 • ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів;
 • формування та друк регістрів обліку основних засобів за місцями зберігання й експлуатації;
 • ведення обліку надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів;
 • виконання переоцінки й індексації основних засобів;
 • облік ремонтів і модернізації основних засобів;
 • ведення обліку капітальних вкладень;
 • розрахунок амортизації.
 • ведення обліку приходу, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ і МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.
 • ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній та іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки;
 • формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта звірки за будь-який заданий період.
 • автоматичне проведення розрахунку заробітної плати;
 • внесення в систему наказів на відпустку та преміювання;
 • реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності;
 • внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати;
 • формування звітності по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.
 • створення та проведення касових ордерів в національній і іноземній валютах;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка;
 • розрахунки з підзвітними особами: формування та погодження наказів на відрядження, формування авансових звітів в національній і іноземній валютах.
 • ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей й елементів витрат;
 • формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг;
 • автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат.
 • ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками;
 • автоматичне формування реєстру отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності;
 • автоматичне формування декларації по ПДВ, декларації по податку на прибуток та інші звітні форми;
 • автоматичне визначення першої події.
 • оборотно-сальдової відомості;
 • картки рахунку;
 • картки аналітики;
 • журналу-ордеру;
 • головної книги.
 • автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених та згенерованих у системі документів, а саме:
  • форми 1 «Баланс»;
  • форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
  • форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
  • форми 4 «Звіт про власний капітал»;
  • форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності».
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Звцікавила MSTERБУХГАЛТЕРІЯ?